loading please wait..

Rebound Ideas are great, execution essential! Management

 

 

 

Rebound Management is een consultancy and staffing company op het gebied van Finance, Accounting & Controlling, Treasury en IT.

Samen met Rebound Management geeft u werkelijk executie aan het bereiken van “Excellence over de gehele Financiële Supply Chain”. Onze aanpak richt zich op het optimaliseren van de business processen en het vastleggen van de informatie die de organisatie hiervoor nodig heeft om deze processen adequaat te laten verlopen.

De uniciteit van Rebound Management kan als volgt worden weergegeven:

Computer ondersteunde communicatie neemt  een steeds belangrijker plaats in bij het nemen van beslissingen door  het toplevel management. Rebound Management heeft hiervoor een analytics oplossing die binnen de corporate wereld breed wordt aangewend. Business Analytics bestaat uit een Data Warehouse en Reporting Tools .

In een wijdvertakte onderneming wordt de menselijke piramide vervangen (lean enterprise) door een gigantische data explosie, dit met als resultaat mist en gladheid. Met de unieke Rebound Management BIG DATA verwerkingsmethode kan voor een bedrijf op grond van de interne- maar zeker ook externe informatie een voorspelling gemaakt worden van incidenten. Deze kunnen visueel getoond worden via een mobile app op grond waarvan een CEO/bestuurder ter plekke kan constateren wat op onderdelen de situatie is binnen zijn onderneming. Deze is dan derhalve in staat hierop al dan niet direct actie te nemen.

Met behulp van de mobiele app die Rebound Management heeft ontwikkeld, is het mogelijk om real time, online, up-to-date alle (management)informatie te ontvangen en per direct hierop actief te anticiperen c.q. sturing te geven vanaf elke plek waar de beslisser zich bevindt. Deze app wordt volledig tailormade gemaakt voor de betreffende onderneming.

Indien u overweegt om over te gaan tot de (her)implementatie van Business Analytics, laat u dan door Rebound Management tevens informeren over de autorisatie hieromtrent. Hierdoor kunt u diversiteit binnen uw (financiële) afdeling aanbrengen en de rapportages toekennen aan individuele functionarissen binnen uw organisatie, voortkomende uit één bron (in- en uitput).

Business Itelligence biedt niet alleen de mogelijkheid om gegevens te analyseren van de verschillende modules en andere zakelijke toepassingen, maar vergemakkelijkt tevens de extractie en analyse van gegevens uit externe bronnen.

Na een vooronderzoek, waarin Rebound Management u ondersteunt, kunnen eventuele gaps in de informatievoorziening zichtbaar worden. Business Analytics fungeert als een centrale gegevensopslagplaats waar de onderneming  informatie uit haalt. Een voorbeeld hiervan is wanneer alle kosten, opbrengsten en/of productiegegevens van de onderneming samen gerapporteerd worden, voorwel de reguliere business als ook voor de onderscheidenlijke aspecten van een project.

Neem voor meer informatie hieromtrent contact met ons op en maak een afspraak met één van onze experts op dit gebied.

Rebound Management is, door de samenstelling van haar team van experts op dit gebied en opererend op het snijvlak van business en IT, in staat de huidige en gewenste informatieontsluiting van uw organisatie te beoordelen, u te adviseren om het projectpad uit te stippelen en inzet te geven aan de uitvoering hiertoe.